اشکان میرآرمندهی

مدیرعامل دیوار

۹۲-۹۵ به عنوان مدیر اجرایی و عملیاتی سایت و اپلیکیشن دیوار .
۹۵ تا کنون به عنوان مدیر عامل شرکت آگه پردازان هوشمند(سایت دیوار)

عضو کمیسیون تجارت الکترونیک نظام صنفی رایانه ای از سال ۹۹