محمد امین روانبخش

مدیر چهارباغ

مهندس محمد امین روانبخش فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان بیش از 15 سال سابقه فعالیت در حوزه برنامه نویسی دیجیتال مارکتینگ،مدیر عامل و موسس فروشگاه اینترنتی چهارباغ و آژانس دیجیتال مارکتینگ امین رایان میباشد . ایشان مشاور آی تی چندین سازمان خصوصی و دولتی میباشد