محمد خلج

مدیرعامل اسنپ

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اسنپ - از ۱۳۹۹ تا کنون

عضو هیئت‌مدیره‌ اسنپ باکس - از  ۱۳۹۹ تا کنون

مدیرکل تحلیلگری توسعه تجاری در ایرانسل (فعالیت در ایرانسل به مدت ۱۴ سال)