گوش کن به سخنرانان اصلی

محمد رضا زاهدی

مدیر عامل پیشگامان

سعید گودرزیان

مدیر عامل شهر سرویس

صادق محمدی

مدیرعامل مدیانا

گوش کن به سخنرانان رویداد

صادق محمدی

مدیرعامل مدیانا

محمد رضا زاهدی

مدیر عامل پیشگامان

میثم اسلامیان

مدیر عامل امرتون

سعید گودرزیان

مدیر عامل شهر سرویس

مهدی نجفی

مدیر عامل سفر مارکت

سعید گودرزیان

مدیر عامل شهر سرویس

صادق محمدی

مدیرعامل مدیانا

محمد رضا زاهدی

مدیر عامل پیشگامان

عجله کن! صندلی خود را رزرو کنید

مشترک شدن در خبرنامه

چیزی اضافی می خواهید؟